Vi  på ekonomistödet gjorde en undersökning där vi frågade 20  privatpersoner i alla olika åldrar om hur deras ekonomi ser ut.