Varje månad lägger jag undan hälften av min lön på ett sparkonto, resten har jag som månadspeng. Desto mer jag köper desto mindre har jag kvar, så för att inte slänga ut pengar i onödan lägger jag upp en budget. Först bör man betala sina fasta utgifter, sånt som busskort för att ta sig till skolan/jobbet, eventuellt lån och hyra. I andra hand har man sina rörliga utgifter, sånt som fika, bio och kläder.

Detta är ett exempel på hur man hushåller med sina pengar på ett bra sätt. Det är alltid ett smart val att spara en del av de pengar man får in varje månad eller vecka.

Ett exempel på hur en budget kan vara uppbyggd. Använd den gärna som mall till din egna budget!
Månadsbudget November
Inkomster: 1050:-
Summa inkomster: 1050:-
Utgifter:
Kläder: 300:-
Mat (godis, fika mm.) 200:-
Övrigt (nöjen, bio mm.) 300:-
Summa utgifter: 800:-
Resultat: 250:- i sparade pengar